14570250_1247078911998392_8432636837024701236_n

Ohio, Indianapolis, tour bus